Yang Ming 3rd International

คุณพ่อ คุณแม่ ที่อยากให้น้องๆมีกิจกรรมใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ตอนปิดเทอมนะคะ ลองดูงานประกวดจากต่างประเทศกันบ้าง งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณแม่น้องมินนี่ จากศูนย์ปิยรมย์สำหรับข้อมูลทีมีประโยชน์นคะ น้องๆคนไหน สนใจก็ลองฝึกฝนฝีมือกันดูนะคะ

แวะไปดูรายละเอียดกันที่  www.ymculture.org.tw

 

หยังหมิงจัดการแข่งขันวาดภาพสำหรับเด็กนานาชาติครั้งที่ 3 ปี 2010

หัวข้อ:

(1) ความงดงามของทะเล

(2) เราทำอะไรเพื่อลดโลกร้อนให้แก่ทะเลของเราได้บ้าง

การแข่งขันวาดภาพสำหรับเด็กนานาชาติจัดขึ้นทุก 2 ปีโดยหยังหมิงมารีนทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น (YM) และสถาบันทางวัฒนธรรมของหยังหมิง (YMCF) ตั้งแต่ปี 2006 และได้รับภาพที่ส่งเข้าแข่งขันกว่า 50,000 ใบจากเด็กๆ ในกว่า 48 ประเทศ หัวข้อในการแข่งขันครั้งนี้จะให้ความสนใจกับทะเลที่สวยงามของเรา และสิ่งที่เราทำได้เพื่อปกป้องทะเลจากปัญหาโลกร้อน

ภาพวาดของเด็กๆ จะมุ่งเน้นการกระทำเพื่อการอนุรักษ์ทะเลที่ทำให้เป็นจริงได้ เช่น การทำความสะอาดชายหาด การปกป้องสัตว์ทะเล การรักษาระบบนิเวศทางทะเล เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน:

การแข่งขันเปิดกว้างสำหรับเด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่มีอายุระหว่าง 4 ถึง 15 ปี

กำหนดส่ง: ภาพที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องส่งให้ถึงสำนักงานส่วนภูมิภาคของหยังหมิงหรือหยังหมิงในประเทศไต้หวันภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2010

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสถาบันวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของหยังหมิงที่ www.ymculture.org.tw

 

1. กฎการส่งภาพวาดเข้าแข่งขัน

(1) วิธีการวาดภาพไม่บังคับ อาจใช้สีเทียน สีไม้ สีน้ำ ภาพตัดปะ เป็นต้น

(2) ขนาดไม่เกิน 55 ซม. X 40 ซม. (โดยไม่ต้องขึงหรือเข้ากรอบภาพ)

(3) จำกัดให้ส่งภาพวาดเข้าแข่งขันได้คนละหนึ่งชิ้น

(4) จะรับภาพวาดบนกระดาษเท่านั้น

(5) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ที่ด้านหลังของภาพวาด

- ชื่อและนามสกุลเต็ม

- เด็กชายหรือเด็กหญิง

- อายุและวันเกิด (วัน/เดือน/ปี)

- ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน (รวมถึงชื่อผู้ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์)

- ที่อยู่ของผู้เข้าแข่งขันที่ครบถ้วน (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้าน)

- ที่อยู่อี-เมล

- ชื่อของภาพวาด

หรือดาวน์โหลดฉลากประจำตัวจากเว็บไซด์ของสถาบันทางวัฒนธรรมของหยังหมิงที่ (www.ymculture.org.tw) เพื่อกรอกรายละเอียดและปิดไว้ที่ด้านหลังของภาพ

(6) กำหนดส่งและสถานที่ส่งภาพ

(ก) กำหนดส่ง: ภาพที่ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องส่งให้ถึงสำนักงานส่วนภูมิภาคของหยังหมิงหรือหยังหมิงในประเทศไต้หวันภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2010

(ข) การส่งภาพวาด: โปรดระบุ “การแข่งขันวาดภาพสำหรับเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 3 ของหยังหมิง” บนซองของภาพวาด ส่งถึงสำนักงานหยังหมิงในภูมิภาคของท่าน (ค้นหารายชื่อของสำนักงานหยังหมิงได้ที่ www.yml.com.tw) หรือส่งภาพวาดโดยตรงไปที่:

Keelung Municipal Nuan-Shi Elementary School

No. 350, Nuannuan St., Nuannuan District, Keelung City 20544

Twiwan (R.O.C.)

2. รางวัล

รางวัลและจำนวนรางวัล มีดังนี้:

เหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล

เหรียญเงินพร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล

เหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 30 รางวัล

รางวัลชมเชยพร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 300 รางวัล

รายชื่อผู้ชนะการแข่งขันจะประกาศบนเว็บไซด์ของสถาบันทางวัฒนธรรมของหยังหมิงที่ (www.ymculture.org.tw) ในเดือนมกราคม ปี 2011

3. คณะกรรมการตัดสิน

จะมีการเชิญนักวิชาการด้านศิลปะมาเป็นกรรมการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น: การนำเสนอผลงานตามหัวข้อที่กำหนด 30% ความคิดริเริ่มและความสามารถในการสร้างสรรค์ 40% และการแสดงออกทางโครงร่างภายนอกของภาพ 30%

 

4. เงื่อนไข

(1) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการวาดภาพของตนด้วยตัวเอง ห้ามมิให้ทำสำเนา ลอกลาย ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น

(2) จะไม่มีการคืนภาพที่ส่งเข้าแข่งขัน ลิขสิทธิและสิทธิในการตีพิมพ์ภาพเหล่านี้เป็นขององค์กรที่รับผิดชอบ คือ สถาบันทางวัฒนธรรมของหยังหมิง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสถาบันวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของหยังหมิงที่ www.ymculture.org.tw

(3) องค์กรที่รับผิดชอบ คือ สถาบันทางวัฒนธรรมของหยังหมิง ขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎและเงื่อนไขเหล่านี้

 

YM_children_back002

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS